Theo bài thơ, cửa sông là địa điểm đặc biệt như thế nào?

Câu hỏi 2 (Trang 75 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Theo bài thơ, cửa sông là địa điểm đặc biệt như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Cửa sông trang 75 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Trong khổ thơ thứ hai, ba, bốn: tác giả dùng từ ngữ nói về cửa sông là một địa điểm đặc biệt.

-> Nơi dòng sông gửi phù sa lại để bồi đắp bãi bờ, nơi nước ngọt “ùa” ra biển rộng, nơi nước biển “tìm” về với đất liền, nơi giao hòa giữa nước ngọt với nước mặn tạo thành vùng nước lợ.

-> Nơi hội tụ nhiều tôm cá cũng là nơi hội tụ nhiều thuyền câu -> nơi những con tàu kéo còi giã từ mặt đất, nơi tiễn người ra khơi…

(BAIVIET.COM)