Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 45 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Tiết 2 (Tuần 22) trang 45 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Tuy hạn hán kéo dài …

b) … nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

Trả lời:

a) Tuy hạn hán kéo dài nhưng vì có hệ thống tưới tiêu tốt nên người dân quê không hề lo lắng.

b) Mặc dù trời rét đậm nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

(BAIVIET.COM)