Thay từ bảo vệ trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó?

Câu hỏi 3 (Trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Thay từ bảo vệ trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường trang 115 – 116 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Thay từ bảo vệ trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó

Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp.

Trả lời:

Chúng em giữ gìn môi trường sạch đẹp.

(BAIVIET.COM)