Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp?

Câu hỏi 4: (Trang 39 SGK Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1) – Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp? Phần soạn bài tập đọc Người lính dũng cảm trang 39 SGK Tiếng Việt Tập 1.

Trả lời:

Thầy giáo chờ đợi học sinh trong lớp sự tự giác và can đảm nhận lỗi.