Thấy các bạn viết dài, Cô-li-a làm gì để viết dài ra?

Câu hỏi 3: (Trang 47 SGK Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1) – Thấy các bạn viết dài, Cô-li-a làm gì để viết dài ra? Phần soạn bài tập đọc Bài tập làm văn trang 47 SGK Tiếng việt Tập 1.

Trả lời:

Thấy các bạn viết dài, Cô-li-a cũng cố kéo dài bài mình ra bằng cách viết vài việc mình mới làm qua một, hai lần, bằng cách nhớ lại những việc mà mẹ bạn ấy thường làm. Cô-li-a còn viết ra cả những điều mà có lẽ từ trước đến nay bạn ấy chưa nghĩ tới là: “Em muốn giúp mẹ nhiều hơn, để mẹ đỡ vất vả.”

(BAIVIET.COM)