Thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện lớp trưởng của tôi và bài học mà mỗi em tự rút ra sau khi nghe câu chuyện?

Câu hỏi 3 (Trang 112 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện lớp trưởng của tôi và bài học mà mỗi em tự rút ra sau khi nghe câu chuyện? Phần soạn bài Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi trang 112 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Ý nghĩa của câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi:

Khen ngợi một bạn lớp trưởng nữ vừa giỏi lại vừa chu đáo, xốc vác trong công việc của lớp khiến các bạn nam ai cũng phải nể phục. Từ đó cho thấy phái nữ không phải lúc nào cũng yếu đuối như mọi người vẫn nghĩ.

(BAIVIET.COM)