Thành và Mến kết bạn vào dịp nào?

Câu hỏi 1: (Trang 131 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Thành và Mến kết bạn vào dịp nào? phần soạn bài tập đọc Đôi bạn trang 131 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Thành và Mến kết bạn vào dịp giặc Mỹ ném bom bắn phá hoại miền Bắc, Thành phải sơ tán từ thành phố về quê Mến ở.

(BAIVIET.COM)