Thành phố sắp vào thu có gì đẹp ?

Câu hỏi 1: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Thành phố sắp vào thu có gì đẹp ? phần soạn bài tập đọc: Ông ngoại trang 35 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Thành phố vào thu có nhiều nét đẹp : trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.

(BAIVIET.COM)