Thanh dùng sổ tay làm gì ?

Câu hỏi 1: (Trang 119 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Thanh dùng sổ tay làm gì ? phần soạn bài tập đọc: Cuốn sổ tay trang 119 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Thanh dùng sổ tay để ghi nội dung các cuộc họp, ghi lại các việc cần làm, ghi những chuyện lí thú trên thế giới, trong cuộc sống.

(BAIVIET.COM)