Thanh có cảm giác như thế nào khi trở về ngôi nhà của bà?

Câu hỏi 3 (Trang 176 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Thanh có cảm giác như thế nào khi trở về ngôi nhà của bà? Phần soạn bài Ôn tập học kì I – Tiết 7 trang 176 – 177 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Có cảm giác thong thả, bình yên.

b) Có cảm giác được bà che chở.

c) Có cảm giác thong thả, bình yên, được bà che chở.

Trả lời:

ý c (Có cảm giác thong thả, bình yên, được bà che chở)

(BAIVIET.COM)