Tên vùng quê được tả trong bài văn là gì ?

Câu hỏi 1 (Trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tên vùng quê được tả trong bài văn là gì ? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 trang 100 -102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Ba Thê

b) Hòn Đất

c) Không có tên

Trả lời:

Vùng quê được tả trong bài văn tên là gì?

Chọn (b) Hòn Đất

(BAIVIET.COM)