Tập hợp bào dưới đây liệt kê đầy đủ các chi tiết nói lên tình cảm của bà đối với Thanh?

Câu hỏi 2 (Trang 176 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tập hợp bào dưới đây liệt kê đầy đủ các chi tiết nói lên tình cảm của bà đối với Thanh? Phần soạn bài Ôn tập học kì I – Tiết 7 trang 176 – 177 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng, giục cháu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

b) Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương.

c) Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, che chở cho cháu.

Trả lời:

ý a ( Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng, giục cháu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi).

(BAIVIET.COM)