Tập ghi trên phong bì thư ?

Câu hỏi 2: (Trang 83 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tập ghi trên phong bì thư ? phần soạn bài tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư trang 83 SGK tiếng việt tập 1.

Tập ghi trên phong bì thư:

– Góc bên trái (phía trên) : Ghi họ và tên, địa chỉ của người gửi.
– Góc bên phải (phía dưới) : Ghi họ và tên, địa chỉ của người nhận.
– Góc bên phải (phía trên) : Dành để dán tem trước khi bỏ vào hòm thư.

tap ghi tren phong bi thu

Trả lời:

Các em hãy tập ghi phong bì thư của mình (theo mẫu đã được cho sẵn) để có được một phong bì thư hoàn chỉnh nhé.

(BAIVIET.COM)