Tập chép lại toàn bài Mùa thu của em?

Câu hỏi 1: (Trang 45 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tập chép lại toàn bài Mùa thu của em? Phần soạn bài chính tả tập – chép: Mùa thu của em trang 45 SGK tiếng việt tập 1.

Tập chép lại toàn bài Mùa thu của em?

Trả lời:

Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời đêm.

Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen.

Mùa thu của em
Rước đèn họp bạn
Hội rằm tháng tám
Chị Hằng xuống xem.

Ngôi trường thân quen
Bạn thầy mong đợi
Lật trang vở mới
Em vào mùa thu.

(BAIVIET.COM)