Tấm gương của Am-xtơ-rông nói lên điều gì về các nhà thể thao ?

Câu hỏi 2: (Trang 87 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tấm gương của Am-xtơ-rông nói lên điều gì về các nhà thể thao ? phần soạn bài tập đọc: Tin thể thao trang 87 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Tấm gương của Am-xtơ-rông nói lên tinh thần lạc quan và ý chí phấn đấu vươn lên vượt qua bệnh tật hiểm nghèo để đạt tới đích vinh quang.

(BAIVIET.COM)