Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước?

Câu hỏi 3 (Trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước? Phần soạn bài Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát trang 90 – 91 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Vua Mi-đát phải xin thần Đi-ô-ni-dốt lấy lại điều ước vì tất cả thức ăn thức uống vua đụng vào đều biến thành vàng cả vì thế vua không thể ăn uống được gì cả.

(BAIVIET.COM)