Tại sao phải khai báo tạm trú, tạm vắng?

Câu hỏi 2 (Trang 121 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tại sao phải khai báo tạm trú, tạm vắng? Phần soạn bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 122 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Phải khai báo tạm trú tạm vắng để cơ quan công an nắm được tình hình dân cư ở địa phương, nhờ đó mà giữ gìn an ninh trật tự tốt cho khu vực.

(BAIVIET.COM)