Tại sao Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần?

Câu hỏi 3: (Trang 141 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tại sao Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần? Phần soạn bài tập đọc Mồ Côi xử kiện trang 139, 140, 141 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Mồ Côi bảo bác nông dân xóc 2 đồng bạc đủ 10 lần để cho chủ quán nghe đủ tiếng kêu của số tiền 20 đồng như chủ quán đã đòi bồi thường.

(BAIVIET.COM)