Tác giả tả cây rau khúc như thế nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 91 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tác giả tả cây rau khúc như thế nào ? phần soạn bài tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi trang 91 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Tác giả tả cây rau khúc như sau : cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. Lá rau như mạ bạc, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. Những hạt sương sớm đọng trên lá long lanh như những bóng đèn pha lê.

(BAIVIET.COM)