Sửa lại dấu trong bài tập của bạn Hoa ?

Câu hỏi 3: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Sửa lại dấu trong bài tập của bạn Hoa ? Phần soạn bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi trang 35 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

– Anh ơi, người ta làm ra điện làm gì ?

– Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu đế xem vô tuyến.

(BAIVIET.COM)