Sự việc gì xảy ra đã làm Cao Bá Quát phải ân hận ?

Câu hỏi 2 (Trang 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Sự việc gì xảy ra đã làm Cao Bá Quát phải ân hận ? Phần soạn bài Tập đọc: Văn hay chữ tốt trang 129 – 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Đó là sự việc bà hàng xóm nhờ ông viết một lá đơn kiện. Quan không đọc được lá đơn vì chữ viết xấu, bèn thét linh đuổi bà khỏi công đường. Bà kể lại câu chuyện cho Cao Bá Quát nghe. Cao Bá Quát vô cùng ân hận

(BAIVIET.COM)