Sẻ non đã làm gì để giúp đỡ hai bạn của mình ?

Câu hỏi 3: (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Sẻ non đã làm gì để giúp đỡ hai bạn của mình ? phần soạn bài tập đọc Chú sẻ và bông hoa bằng lăng trang 27 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Sẻ non đã đậu lên cành bằng lăng làm cho bông hoa chúc xuống giúp cho bé Thơ nhìn thấy rõ bông hoa.

(BAIVIET.COM)