Sầu riêng là đặc sản của vùng nào?

Câu hỏi 1 (Trang 35 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Sầu riêng là đặc sản của vùng nào? Phần soạn bài Tập đọc: Sầu riêng trang 35 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Sầu riêng là một loại trái cây quý hiếm, đặc sản của miền Nam. Nhiều nhất là vùng miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

(BAIVIET.COM)