Sắp xếp các sự việc sau thành cốt truyện cho truyện cổ tích Cây khế?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 43 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Sắp xếp các sự việc sau thành cốt truyện cho truyện cổ tích Cây khế? Phần soạn bài Tập làm văn: Cốt truyện trang 42 – 43 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Truyện cổ tích Cây khế bao gồm các sự việc chính sau đây:

a) Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có.

b) Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.

c) Người anh biết chuyện, đổi gia tài của mình lấy cây khế, người em bằng lòng.

d) Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.

e) Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.

g) Người anh bị rơi xuống biển và chết.

Hãy sắp xếp các sự việc trên thành cốt truyện.

Trả lời:

1-b) Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.

2-d) Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.

3-a) Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có.

4-c) Người anh biết chuyện, đổi gia tài mình lấy cây khế, người em bằng lòng.

5-e) Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.

6-g) Người anh bị rơi xuống biển và chết.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận