Rút ra kết luận về câu cảm?

Câu hỏi 3 (Trang 121 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Rút ra kết luận về câu cảm? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu cảm trang 120 – 121 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Câu cảm dùng để làm gì?

b) Trong câu cảm, thường có những từ ngữ nào?

Trả lời:

a) Câu cảm dùng để biểu lộ cảm xúc vui buồn giận ghét… của người nói đối với một sự vật, sự việc nào đó.

b) Trong câu cảm, thường có các từ ngữ nào?

Trong câu cảm thường có các từ ngữ: ôi, chao, chao ôi, chà, trời, quá, lắm,…

(BAIVIET.COM)