Rê-mi học chữ trong hoàn cảnh như thế nào?

Câu hỏi 1 (Trang 154 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Rê-mi học chữ trong hoàn cảnh như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Lớp học trên đường trang 153 – 154 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Rê-mi học chữ trên đường hai thầy trò đi hát rong kiếm sống.

(BAIVIET.COM)