Rạp xiếc in tờ quảng cáo để làm gì?

Câu hỏi 1: (Trang 47 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Rạp xiếc in tờ quảng cáo để làm gì? Phần soạn bài tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc trang 46, 47 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để cho nhiều người cùng biết và mua vé vào xem.

(BAIVIET.COM)