Ranh giới giữa các vế câu được đánh dấu bằng những từ hoặc những dấu câu nào?

Câu hỏi 2 (Trang 13 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Ranh giới giữa các vế câu được đánh dấu bằng những từ hoặc những dấu câu nào? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu trang 13 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

a) Từ “thì” đánh dấu ranh giới giữa 2 vế câu.

“Dấu phẩy” đánh dấu ranh giới giữa 2 vế câu.

b) “Dấu hai chấm” đánh dấu ranh giới giữa 2 vế câu.

c) “Các dấu chấm phẩy” đánh dấu ranh giới giữa 3 vế câu.

(BAIVIET.COM)