Quyết tâm của anh Thành đi tìm đường cứu nước được thể hiện qua những lời nói, cử chỉ nào?

Câu hỏi 2 (Trang 11 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Quyết tâm của anh Thành đi tìm đường cứu nước được thể hiện qua những lời nói, cử chỉ nào? Phần soạn bài Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo) trang 11 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Quyết tâm của anh Thành đi tìm đường cứu nước được thể hiện:

– Qua lời nói: “Tôi muốn sang nước họ, xem cách làm ăn của họ, học cái trí khôn của họ để về cứu dân mình… Làm thân nô lệ mà muốn xóa bỏ kiếp nô lệ thì sẽ thành công dân, còn yên phận nô lệ thì mãi mãi làm đầy tớ cho người ta… Đi ngay có được không, anh?”

– Qua cử chỉ: Xòe hai bàn tay ra để trả lời câu hỏi của anh Lê: Tiền đây chứ đâu?

– Qua hành động: Cho sách vào túi quần áo, khoác lên vai và đi ngay cùng anh Mai để nhận việc.

(BAIVIET.COM)