Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu bé?

Câu hỏi 3 (Trang 109 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu bé? Phần soạn bài Tập đọc: Một vụ đắm tàu trang 108 – 109 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô đã nói lên tấm lòng hi sinh vì hạnh phúc của người khác. Đó là phẩm chất cao quý của Ma-ri-ô.

(BAIVIET.COM)