Quê Páo ở đâu ?

Câu hỏi 1: (Trang 125 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Quê Páo ở đâu ? Phần soạn bài Tập đọc: Nhà bố ở trang 125 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Quê Páo ở miền núi.

Các câu sau đây cho biết điều đó :

Ngọn núi ở lại cùng máy

Tiếng suối nhòa dần sau cây”

(BAIVIET.COM)