Quê ngoại bạn ở đâu?

Câu hỏi 2: (Trang 134 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Quê ngoại bạn ở đâu? phần soạn bài tập đọc Về quê ngoại trang 133, 134 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Quê ngoại bạn ở nông thôn.

(BAIVIET.COM)