Quê hương chị Sứ là ?

Câu hỏi 2 (Trang 101 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Quê hương chị Sứ là ? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 trang 100 -102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Thành phố

b) Vùng núi

c) Vùng biển

Trả lời:

Quê hương chị Sứ là:

Chọn (c ) Vùng biển

(BAIVIET.COM)