Quan hệ giữa các ý ở mỗi câu dưới đây được biểu hiện bởi những cặp từ nào?

Câu hỏi 2 (Trang 110 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Quan hệ giữa các ý ở mỗi câu dưới đây được biểu hiện bởi những cặp từ nào? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Quan hệ từ trang 109 -111 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Nếu rừng cây cứ bị chặt phá xơ xác thì mặt đất sẽ ngày càng thưa vắng bóng chim.

b) Tuy mảnh vườn ngoài ban công nhà Thu thật nhỏ bé nhưng bầy chim vẫn thường rủ nhau về tụ hội.

Trả lời:

a) Nếu rừng cây cứ bị chặt phá xơ xác thì mặt đất sẽ ngày càng thưa vắng bóng chim.

Nếu…thì biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết — kết quả.

b) Tuy mảnh vườn ngoài ban công nhà Thu thật nhỏ bé nhưng bầy chim vẫn thường rủ nhau về tụ hội.

Tuy…nhưng (biểu thị quan hệ tương phản).

(BAIVIET.COM)