Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về người mẹ của anh?

Câu hỏi 4 (Trang 131 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về người mẹ của anh? Phần soạn bài Tập đọc: Bầm ơi trang 130 – 131 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ người mẹ của anh là một phụ nữ Việt Nam tiêu biểu: chịu thương chịu khó, hiền hậu, rất mực yêu thương con.

(BAIVIET.COM)