Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói lên điều gì?

Câu hỏi 4 (Trang 42 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói lên điều gì? Phần soạn bài Tập đọc: Cao Bằng trang 42 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói Cao Bằng rất quan trọng. Người Cao Bằng vì cả nước mà giữ lấy biên cương.

(BAIVIET.COM)