Qua hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói điều gì về công việc của loài ong?

Câu hỏi 4 (Trang 119 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Qua hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói điều gì về công việc của loài ong? Phần soạn bài Tập đọc: Hành trình của bầy ong trang 117 – 119 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1

Trả lời:

Nhà thơ muốn ca ngợi bầy ong; bầy ong đã giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn, ong chắt được mật từ trong những cánh hoa ấy, đem lại cho con người mật ngọt. Những giọt mật tinh túy ấy như giữ lại những mùa hoa đã tàn phai giúp ích cho đời.