Qua đoạn văn sau, em hiểu “khu bảo tồn đa dạng sinh học” là gì?

Câu hỏi 1 (Trang 126 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Qua đoạn văn sau, em hiểu “khu bảo tồn đa dạng sinh học” là gì? Phần soạn bài Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường trang 126 – 127 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên là khu bảo tồn đa dạng sinh học với ít nhất 55 loài động vật có vú, hơn 300 loài chim, 40 loài bò sát, rất nhiều loài lưỡng cư và cá nước ngọt… Thảm thực vật ở đây rất phong phú. Hàng trăm loại cây khác nhau làm thành các loại rừng: rừng thường xanh, rừng bán thường xanh, rừng tre, rừng hồn hợp

Trả lời:

Là nơi đặc biệt được dành để bảo vệ ,duy trì và phát triển tính đa dạng của các loài động thực vật

(BAIVIET.COM)