Qua câu chuyện này, em có suy nghĩ gì về quyền học tập của trẻ em?

Câu hỏi 4 (Trang 154 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Qua câu chuyện này, em có suy nghĩ gì về quyền học tập của trẻ em? Phần soạn bài Tập đọc: Lớp học trên đường trang 153 – 154 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Qua câu chuyện này, em có suy nghĩ là trẻ em cần được dạy dỗ học hành, có thầy giáo tận tình chỉ bảo, có bạn bè hòa thuận. Trẻ em được tạo điều kiện và khuyến khích học tập tốt để phát triển năng khiếu bản thân.

(BAIVIET.COM)