Pu-skin đã chữa thơ giúp bạn như thế nào?

Câu hỏi 2: (Trang 53 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Pu-skin đã chữa thơ giúp bạn như thế nào? Phần soạn bài tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng… tây ! trang 52, 53 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Pu-skin đã làm tiếp ba câu thơ khác có thể kết hợp với câu thơ vô lí của bạn làm thành một bài thơ hoàn chỉnh, hợp lí.

(BAIVIET.COM)