Phương nghĩ ra sáng kiến gì?

Câu hỏi 3: (Trang 95 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Phương nghĩ ra sáng kiến gì? Phần soạn bài tập đọc Nắng phương Nam trang 95 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Phương nghĩ ra cách gửi cho Vân một cành mai.

(BAIVIET.COM)