Phân vai dựng lại chuyện Nhà Bác học và bà cụ ?

Câu hỏi 1: (Trang 33 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Phân vai dựng lại chuyện Nhà Bác học và bà cụ ? Phần soạn bài kể chuyển: Nhà bác học và bà cụ trang 33 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em nghe theo sự sắp xếp phân vai của thầy cô giáo.

 

(BAIVIET.COM)