Phân vai đọc lại (hoặc diễn thử) màn kịch “Giữ nghiêm phép nước”?

Câu hỏi 3 (Trang 86 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Phân vai đọc lại (hoặc diễn thử) màn kịch “Giữ nghiêm phép nước”? Phần soạn bài Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại (Tuần 26) trang 86 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Học sinh tự phân vai và diễn thử.

(BAIVIET.COM)