Phân vai, đọc diễn cảm đoạn kịch trên?

Câu hỏi 4 (Trang 6 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Phân vai, đọc diễn cảm đoạn kịch trên? Phần soạn bài Tập đọc: Người công dân số Một trang 6 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Học sinh tự phân vai và đọc, nhận xét và khắc phục vai diễn cho nhau.

(BAIVIET.COM)