Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo ứng với các ô trong bảng?

Câu hỏi 2 (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo ứng với các ô trong bảng? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Bầm ơi trang 137 – 138 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Tên cơ quan, đon vị

Bộ phận thứ nhất

Bộ phận thứ hai

Bộ phận thứ ba

a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết

 …

c) Công ti Dầu khí Biển Đông

Trả lời:

Tên cơ quan, đơn vị

Bộ phận thứ nhấtBộ phận thứ haiBộ phận thứ ba

a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

TrườngTiểu họcBế Văn Đàn
b) Trường Trung học cơ sở Đoàn KếtTrườngTrung-học cơ sởĐoàn Kết

c) Công tv Dầu khí Biền Đông

Công tyDầu khíBiển Đông

(BAIVIET.COM)