Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây?

Câu hỏi 1 (Trang 54 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây? Phần soạn bài tập đọc Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 23) trang 54 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.

Trả lời:

Câu ghép Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm do 2 vế câu tạo thành:

Vế 1: Chủ ngữ là Hồng và vị ngữ là chăm học

Chẳng những… mà còn… là cặp QHT nối hai vế câu.

Vế 2: Chủ ngữ là bạn ấy và vị ngữ là rất chăm làm

Câu văn sử dụng cặp QHT chẳng những… mà còn,… thể hiện quan hệ tăng tiến.

(BAIVIET.COM)