Páo đi thăm bố ở đâu ?

Câu hỏi 2: (Trang 125 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Páo đi thăm bố ở đâu ? Phần soạn bài Tập đọc: Nhà bố ở trang 125 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Páo đi thăm bố ở thành phố.

(BAIVIET.COM)