Ông ngoại giúp bạn nhỏ đi học như thế nào ?

Câu hỏi 2: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Ông ngoại giúp bạn nhỏ đi học như thế nào ? phần soạn bài tập đọc: Ông ngoại trang 35 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị đi học : ông dẫn đi mua vớ, chọn bút, ông hướng dẫn cách bọc vở, dán nhãn, pha mực và dạy những chữ cái đầu tiên.

(BAIVIET.COM)