Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì ?

Câu hỏi 2: (Trang 122 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Ông lão vứt tiền xuống ao để làm gì ? Phần soạn bài Tập đọc: Hũ bạc của người cha trang 122 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Ông lão vứt tiền xuống ao để thăm dò thái độ của con. Nếu những đồng tiền đó không phải do anh ta khó nhọc làm ra thì anh ta chẳng tiếc.

 

(BAIVIET.COM)