Ông lão muốn con trai mình trở thành người như thế nào?

Câu hỏi 1: (Trang 122 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Ông lão muốn con trai mình trở thành người như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Hũ bạc của người cha trang 122 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Ông lão muốn con trai trở thành người siêng năng làm việc, có thể nuôi sống mình, không phải nhờ vào người khác.

 

(BAIVIET.COM)